Priebeh ortopedického vyšetrenia v skratke

Vedeli ste, že v priemere každý štvrtý pacient, ktorý navštívi všeobecného lekára, trpí chybným držaním tela, problémami s plochými nohami, bolesťou kĺbov, chrbta alebo končatín, bolesťou hlavy súvisiacou s pohybovým aparátom a obdobnými problémami? Čo v takýchto prípadoch nasleduje? 

Ortopéda bude najskôr zaujímať anamnéza

Keďže ide o zdravotné problémy, ktoré rieši ortopéd, takýto pacienti končia práve v ortopedických ambulanciách, napríklad v ortopedickej ambulancii Bratislava. Tu ich čaká dôkladné ortopedické vyšetrenie, na základe ktorého ortopéd určití postup pri riešení daného zdravotného problému.

Ako takéto ortopedické vyšetrenie prebieha? V prvom rade ortopéd zisťuje anamnézu pacienta. Pýta sa hlavne na charakter zamestnania a na prípadnú športovú činnosť, ak nejakú pacient vykonáva. To z toho dôvodu, že príčina ortopedických problémov často súvisí práve so zamestnaním, či športom.

Nasleduje fyzikálne vyšetrenie

Keď ortopéd zistí všetky požadované informácie, prechádza sa k fyzikálnemu vyšetreniu. Najskôr sa hodnotí držanie tela a následne pacient urobí niekoľko predklonov, záklonov, úklonov, či drepov. Počas tohto si ortopéd všíma rozsah týchto pohybov a prípadné nezrovnalosti v postavení končatín a kĺbov. Ortopéd taktiež meria dĺžku jednotlivých končatín a schopnosť chrbtice rozvinúť sa pri ohnutí.

Nasleduje vyšetrenie v ľahu. Pacient leží uvoľnený na lôžku a ortopéd vyšetruje jeho pasívnu hybnosť. To sa robí tak, že ortopéd pacienta postupne uchopí za jednotlivé končatiny a skúša rozsah pohybov jednotlivých kĺbov.

Čo sa všeobecného ortopedického vyšetrenia týka, je to všetko. V závislosti od pacientovho problému však môže počas vyšetrenia ortopéd venovať detailnejšiu pozornosť tej časti tela, s ktorou má pacient problémy.

Zdroj obrázka:

Autor: Dusan Petkovic / Shutterstock.com