Aj s potravinovou intoleranciou sa dá cestovať

Ľudia cestujú za oddychom, pamiatkami a tiež za jedlom. Áno, gastronomické zážitky a spoznávanie chutí a vôní rôznych zahraničných kuchýň, to tiež patrí k dovolenke.

Intolerancia vás nemusí obmedzovať, len sa treba lepšie pripraviť

Niekedy nám však náš organizmus, resp. zdravotný stav komplikuje vychutnávanie si fantastických zahraničných jedál. Teraz však nemyslíme kvôli často nenápadným ochoreniam, akým je napríklad syndróm dráždivého čreva, ale na výraznejšie komplikácie.

Takýmito výraznejšími komplikáciami sú rôzne potravinové intolerancie. Častým príkladom je napríklad histamínová intolerancia, ale zďaleka nejde o jedinú neznášanlivosť na niektoré jedlá, či látky v nich obsiahnuté.

Aj keď podobné intolerancie človeku do života prinesú určité obmedzenia, nie je to dôvod na to, aby ste sa vzdávali svojich cestovateľských snov. Len sa treba na dovolenku o niečo dôkladnejšie pripraviť.

Lieky majte vždy so sebou

Základom je samozrejme mať so sebou lieky, ktoré sa viažu k vašej konkrétnej intolerancii, resp. k príznakom, ktoré vám spôsobuje. Aj ak ich užívate len v nutných prípadoch, noste ich stále so sebou. Pre každý prípad.

Zoznámte sa s miestnou kuchyňou

Ďalšou súčasťou prípravy je dozvedieť sa niečo o kuchyni v krajine, do ktorej sa chystáte (podobne, ako sa napríklad milovníci histórie oboznamujú s históriou krajiny). Na mysli máme získať aspoň základný prehľad o jedlách a surovinách, ktoré sú v danej krajine bežné. Ak by medzi nimi bolo niečo, čo vám škodí, budete si na to vedieť dať pozor.

Osvojte si dôležité pojmy v danom jazyku

Častým problémom v takýchto situáciách je jazyková bariéra. Preto by posledným bodom prípravy malo byť naučiť sa názvy bežných jedál a surovín v jazyku konkrétnej krajiny. A obzvlášť to platí o tých jedlách a surovinách, ktoré pre vás predstavujú problém.

Taktiež je dobré naučiť sa v danom jazyku povedať, akú máte intoleranciu. Aby čašníci v reštaurácii vedeli, čo pre vás môže predstavovať problém. V súvislosti s týmto je dobré mať v smartfóne nainštalovaný offline slovník, ktorý vám pomôže vždy, keď si nebudete vedieť dať s prekladom rady.

Zdroj obrázka:

Autor: Maridav / Stock.adobe.com