Ste vy a vaši susedia nespokojní so správcom bytovky? Ako ho odvolať?

Ak bývate v bytovom dome, určite nám dáte za pravdu, keď povieme, že to, ako sa vám býva, neovplyvňuje len samotný váš byt, ale aj správcovská spoločnosť, ktorá má v správe bytový dom. A práve to často býva kameň úrazu.

Odvolávanie prebieha na schôdzi

Aké problémy so správcovskou spoločnosťou mávajú majitelia bytov najčastejšie? Väčšinou ide o nezrozumiteľné zálohové predpisy, či zložité ročné vyúčtovanie nájomného (naviac s nedoplatkami) a to v kombinácií s neochotou správcovskej spoločnosti tieto veci adekvátne vysvetliť. Výhrady však často bývajú aj k poskytovaným službám.

V prípade, že sa situácia nelepší, resp. správcovská spoločnosť nejaví záujem ju zlepšiť, neostáva často nič iné, než správcovskú spoločnosť odvolať. Preto si teraz v stručnosti povieme, ako v takomto prípade postupovať.

Správcovskú spoločnosť je možné odvolať na schôdzi majiteľov bytov a nebytových priestorov. Tú však treba zvolať a kto zvoláva schôdze? Áno, správcovská spoločnosť. Takže správcovská spoločnosť má zvolávať schôdzu, na ktorej ju budete chcieť odvolať? Vieme, znie to ako z Hlavy 22, ale nebojte sa, legislatíva myslí aj na prípady, keď by správcovská spoločnosť účelovo odmietala zvolať schôdzu. Ak to neurobí do 15 dní od požiadania, môžu ju zvolať aj samotní majitelia, ak vyzbierajú 25 % podpisov.

Na čo si dať najviac pozor?

Pri riešení programu schôdze najlepšie urobíte, ak bude mať len jeden hlavný bod a to odvolávanie správcovskej spoločnosti. Nesnažte sa na jednej schôdzi vyriešiť kompletnú zmenu správcu a teda aj hneď vybrať nového správcu, môže sa to zvrtnúť na hektickú výmenu názorov.

Absolútne dôležitá je účasť. Aby bolo odvolanie správcovskej spoločnosti úspešné, musí zaň zahlasovať nadpolovičná väčšina všetkých majiteľov. Preto si treba dať extra záležať na informovaní o mieste a konaní schôdze a akonáhle niekto oznámi, že sa nebude môcť zúčastniť, bolo by dobré požiadať ho o splnomocnenie na hlasovanie.

Na samotnej schôdzi si potom treba dať pozor na správnosť všetkých postupov. Dbať tak treba na prezenčnú listinu, aby obsahovala všetkých účastníkov schôdze a dôležité je tiež nezabudnúť na overovateľov a zapisovateľov. Zápisnica tiež musí obsahovať konkrétny bod, čiže hlasovanie a počet hlasov za. A nechajte si kópiu zápisnice, ak by sa originál „stratil“.

Zdroj obrázka:

Autor: tarasylo / Stock.adobe.com